Dlaczego klimatyzacja chłodzi?

Opublikowany przez Administrator

Czy wiedziałeś jaka jest rola czynnika chłodzącego w klimatyzacji? Czy w ogóle zdawałeś sobie sprawę, że taki czynnik w niej występuje? Być może nie. A tymczasem to właśnie on jest odpowiedzialny za proces ochładzania powietrza. Czym więc jest? Rola czynnika chłodzącego w klimatyzacji przypada substancji, która posiada właściwości sprężania i rozprężania. W wyniku tych procesów pobiera ona ciepło. Aby tak się jednak działo, musi to być substancja, która posiada właściwości wrzenia w niskich temperaturach. Pozwala jej to pobrać ciepło, a następnie skroplić je wyższej temperaturze. W takiej postaci trafia ono do układu chłodniczego. A tam dokonuje się pozostała część procesu chłodzącego, którego efekt odczuwamy.

A co rolę takie czynnika pełni. Ze względu na potrzebne właściwości,najczęściej czynnikiem chłodzącym są, a na pewno jeszcze do niedawna były, F-gazy, czyli tak zwane fluorowane gazy cieplarniane. Dlaczego były? Ponieważ wraz ze wzrostem zainteresowania klimatyzacją i częstotliwością jej stosowania, zaczęto zwracać uwagę na to, że te czynniki chłodzące stanowią duże źródło zanieczyszczenia dla powietrza. Zaczęto więc jednocześnie poszukiwać rozwiązań alternatywnych. Dzisiaj na rynku możemy spotkać różne czynniki chłodzące,które są zdecydowanie bardziej ekologiczne. To oczywiście wpływa pozytywnie na stan powietrza, którym oddychamy, także w pomieszczeniu klimatyzowanym. A ponieważ kwestia ta regulowana jest przez prawo Unii Europejskiej, możemy być pewni, że tendencja ta będzie się cały czas utrzymywała.

Czy to samochodowa, biurowa, czy domowa, każda klimatyzacja działa dzięki czynnikowi chłodzącemu. Bez niego nie byłoby możliwe schładzanie powietrza, gdy jego temperatura jest wysoka. To czynnik ten wykonuje kluczową rolę. Osobom, które znają się na klimatyzacji, przypomina on nieco system krwionośny człowieka. Bo tak jak krew transportuje tlen i składniki odżywcze potrzebne do życia, tak czynnik chłodzący transportuje powietrze do schładzania.